MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Kompozitok technológiája (BMEGEPTAGE1)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTAGE1
KépzésGépészmérnöki alapszak (BSc) - Tervezés és gyártás specializáció -angol nyelvű kurzus
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Czél Gergely
Előadó(k)
Előtanulmányok Polymer Materials Science and Engineering (BMEGEPTAG0P)
Teljesítés feltétele 1. The technical report on the laboratory work has to be completed and presented. 2. Exam
Rövid tárgyleírás The students are getting familiar with the matrices and reinforcing materials of polymer composites. They gain knowledge about the manufacturing technologies of thermoset matrix composites. The basics of composite mechanics and composite specific design guidelines are also presented.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor