MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Extrúziós technológiák (BMEGEPTMG21)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMG21
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 1 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 5
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Bárány Tamás
Előtanulmányok BMEGEPTAGA1 – Polimerek feldolgozása (ajánlott), vagy BMEGEPTAGA0P – Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (ajánlott), vagy BMEGEPTAMT0 – Polimertechnika (ajánlott), vagy BMEGEPTAE0P – Polimerek (ajánlott).
Teljesítés feltétele A szorgalmi időszakban: A félév során a 6 laborgyakorlatból legalább 4 laborgyakorlat teljesítése. A félév során a laborgyakorlatok legalább 80%-ának teljesítése. A félév során kötelezően beadandó két házi feladat (az 1. félévi feladatot a félév 10. hetének előadás idejében, a 2. félévi feladatot a félév 13. hetének előadás idejében kell beadni), amelynek elégséges teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. és a kiscsoportos laborok jegyzőkönyve (14. hét). A félévközi jegy megadásának feltétele a: laborgyakorlatok min. 80%-ának teljesítése, a beadandók elégséges teljesítése és a kiscsoportos labor jegyzőkönyvek leadása. A vizsgaidőszakban: A vizsgajegy megállapításának módja: szóbeli vizsga alapján. A félévközi feladat (két darab házi feladat és a laborgyakorlati jegyzőkönyv) pontszáma a végső jegy megállapításában 40% súllyal szerepel. Pótlási lehetőségek: A laborgyakorlatok pótlására nincs lehetőség. A házi feladatok késedelmes leadására a határidőt követő 1 héten van lehetőség, a TVSZ-ben meghatározott pontlevonás mellett (azaz a késedelmes leadás ténye a feladat értékelésekor legfeljebb a feladat értékének (pontszá-mának) húsz százalékáig vehető figyelembe).
Rövid tárgyleírás Bevezetés, anyagok és technológiák csoportosítása. Extruder felépítése, részei, szerszámai, követő technológiák. Alapanyag keverése, kompaundálása. Reológia. Extruder szerszámok tervezési irányelvei. Fóliafúvás, extrúziós fúvás, síkfólia-, lemez-, cső-, profilgyártás. Melegalakítás. Formázó (melegalakító, fúvó) szerszámok tervezési irányelvei. Speciális extrúziós technológiák. Technológia specifikus dekoráció és kötési technológiák.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor