MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimer kompozitok technológiája (BMEGEPTAGA3)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTAGA3
KépzésGépészmérnöki alapszak (BSc) - Anyagtechnológia specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 1 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 5
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Czigány Tibor
Előtanulmányok BMEGEPTAGA0P – Polimerek anyagszerkezettana és technológiája
Teljesítés feltétele A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a kiadott feladat megoldása és a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése. A gyakorlatok pótlására a félév során a szorgalmi időszakban egy alkalommal van lehetőség. A tárgy írásbeli és szóbeli vizsgával zárul, amelynek eredménye 30%-ban a félévi feladat, 70%-ban pedig a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra. A félév végi aláírást 3 évre visszamenően fogadjuk el.
Rövid tárgyleírás A polimer kompozitok mátrix és erősítő anyagainak megismerése. A kompozit-mechanika alapjai. Hőre lágyuló és térhálós polimer mátrixú kompozitok gyártástechnológiáinak megismerése, a technológiai paraméterek hatásának elemzése a tulajdonságokra. Kompozitból készült termékek vizsgálati és minősítési módszereinek, és újrahasznosítási lehetőségeinek elsajátítása.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor