MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Műanyaghulladék menedzsment (BMEGEPTMK61)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMK61
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak
Típus gazdasági és humán ismeret
Kontakt órák 2 / 1 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Toldy Andrea
Előadó(k) Dr. Toldy Andrea, Dr. Pölöskei Kornél
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele A félévközi jegy megszerzésének feltétele részvétel a gyakorlatokon (minimum 70%-on) és egy 100 pontos zárthelyi dolgozat megírása az utolsó előtti héten. A félévközi jegy az alábbi ponthatárok szerint kerül megállapításra: 0-44: elégtelen; 45-58: elégséges; 59-72: közepes; 73-86: jó; 87-100: jeles. Az utolsó héten pótzárthelyit tartunk. Az első oktatási héten nincsen gyakorlat, csak előadás.
Rövid tárgyleírás A Műanyaghulladék menedzsment c. tantárgy oktatásának célja, hogy bemutassa a polimer hulladékkezelési technikák környezetvédelmi, műszaki és gazdasági szempontjait. A fenntartható fejlődés filozófiáján alapuló értékelés számba veszi a hulladéklerakás, az energetikai hasznosítás, és az anyagában történő újrahasznosítás erőforrás igénybevételeit és költséghatékonyságát. Kitér a másodlagos nyersanyagokból készülő termékek gyártástechnológiáira és lehetséges felvevőpiacaira, valamint ismerteti az életciklus analízis módszerét.
Teljes tárgyleírás Letöltés

Futó félév adatai

Hirdetmény

A felújítás elhúzódása miatt SZEPTEMBER VÉGÉIG a T111 terem helyett más termekben tartjuk a gyakorlatot:

09.25. H 14-16 MT-PTEA
09.26. K 8-10 KF87
09.27. SZ 12-14 R506
09.29. P 8-10 MT-PTEA
09.29. P 12-14 MT-PTEA
Gyakorlatot előre teljesíteni/pótolni más gyakorlat idejében tanszéki utasításra nem lehet, kérjük ez ügyben a megértésüket.

Letölthető segédletek

ZH/vizsga időpont/eredmény

  • 2017.12.01. ZH
  • 2017.12.08. pótZH
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor