MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimertechnika (BMEGEPTAMT0)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTAMT0
KépzésMechatronikai mérnöki alapszak (BSc) - német nyelvű kurzus
Típus kötelező
Kontakt órák 3 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Halász Marianna Ágnes
Előadó(k)
Előtanulmányok Anyagismeret (BMEGEMTAMT1, BMEGEMTAMT2, BMEGEMTAMT2N)
Teljesítés feltétele A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése és a gyakorlatokon tartott ellenőrzéseken minimum 41%-os teljesítmény elérése. A gyakorlatok pótlására a szorgalmi időszak végén, a meghirdetett pótméréseken van lehetőség. A tárgy vizsgával zárul, melynek eredménye 20%-ban a labor gyakorlatokon, 80%-ban pedig a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra. A megszerzett aláírás 3 évig érvényes, és a vizsga eredményébe az aláírás megszerzésének félévében megtartott ellenőrzések eredményét számítjuk be.
Rövid tárgyleírás A polimerek általános szerkezeti felépítése, fizikai és mechanikai tulajdonságai. Különböző polimertípusok (részben kristályos és amorf hőrelágyuló, valamint térhálós polimerek, duromerek és elasztomerek) tulajdonságai és gyártási technológiájuk. Termomechanikai görbék. Az ömledékreológia alapjai. Polimerek feldolgozási technológiái (fröccsöntés, extrudálás, kalanderezés, fúvás stb.). Polimer kompozitok szerkezete, feldolgozási technológiái, az erősítőanyagok fajtái és tulajdonságai. Újrafeldolgozás.
Teljes tárgyleírás Letöltés

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor