MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Prototípusgyártás a műanyagiparban (BMEGEPTMG10)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMG10
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kovács Norbert Krisztián
Előadó(k) Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Suplicz András
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele Az előadások látogatása ajánlott. A laboratóriumi mérések elvégzése, a ZH teljesítése és a házi feladat elkészítése kötelező.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése az anyaghozzáadás elvén működő gyártástechnológiák (additív gyártástechnológiák) és a kisszériás (gyors) szerszámozási technológiák megismerése. További cél a kisszériás gyártások tervezésének, valamint nagyszériás gyártásokat megelőző tesztelési lehetőségeknek a megismerése és gyakorlati alkalmazása.
Teljes tárgyleírás Letöltés

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

ZH/vizsga időpont/eredmény

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor