HUN-REN-BME Kutatócsoport





Oktatás - PhD képzés
Polimer kompozitok II. (PhD szig.) (BMEGEPT0110)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPT0110
KépzésPhD képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Toldy Andrea
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele Részvétel az előadásokon.
Rövid tárgyleírás A Polimer kompozitok II. c. tantárgy oktatásának célja, hogy részletesen megismertesse a hallgatókat a polimer kompozitok, mint szerkezeti anyagok szerkezetével és mechanikai tulajdonságaival, előállítási eljárásaival, vizsgálati és modellezési módszereivel, felhasználási lehetőségeivel. A tárgy felvételének NEM FELTÉTELE a Polimer kompozitok I. c. tárgy teljesítése.
Tantárgy adatlap
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor