HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - PhD képzés
Polimerek szerkezettana II. (PhD szig.) (BMEGEPT0107)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPT0107
KépzésPhD képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Vas László Mihály
Előtanulmányok Mérnöki oklevél
Teljesítés feltétele A vizsgára bocsátás feltétele a konzultációkon való részvétel.
Rövid tárgyleírás A Polimerek szerkezettana II. c. tantárgy oktatásának célja, hogy a tárgy elsõ félévében megszerzett ismeretekre alapozva, a polimerek szerkezettanának a hallgatók kutatási témájához kapcsolódó egyes speciális, szakirodalomban tárgyalt fejezeteit, különös tekintettel egyes mérési eljárásokra, konzultáció formájában a korábbiaknál mélyebben és részletesebben megismertesse a hallgatókkal.
Tantárgy adatlap
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor