MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimerek alkalmazástechnikája (BMEGEPTAGA4)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTAGA4
KépzésGépészmérnöki alapszak (BSc) - Anyagtechnológia specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 2 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 5
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Tábi Tamás
Előtanulmányok Polimerek anyagszerkezettana és technológiája - BMEGEPTAG0P teljesítése
Teljesítés feltétele A tárgy félévközi jeggyel zárul. A félévközi jegy megszerzésének feltételei: - Két félévközi összegző értékelés eredményes megírása (5. és 13. héten), minimum teljesítési szint mindkét összegző értékelésre külön-külön 41%, - a gyakorlatok minimum 85%-án való részvétel, - a választott témából írt csoportos házi dolgozat (részteljesítmény értékelés) beadása a 12. oktatási héten péntek 12 óráig, minimum teljesítési szint 41%, - a választott témából megtartott rövid előadás (részteljesítmény értékelés). A félévközi jegy 80%-ban a összegző értékelésen nyújtott teljesítmény és 10%-ban a házi dolgozatra, 10%-ban pedig az előadásra kapott értékelés alapján kerül megállapításra. A félévközi jegy határai: 0-40%: elégtelen, 41-60%: elégséges, 61-80%: közepes, 81-90%: jó, 91-100%: jeles. Pótlási lehetőségek: A sikertelen összegző értékelés vagy értékelések pótlására (mindkettő pótolható) a 14. oktatási héten biztosítunk lehetőséget. Bármely pót összegző értékelés sikertelensége esetén nincs lehetőség annak újabb pótlására. A gyakorlatok utólagos pótlására nincs lehetőség. Szintén nincs lehetőség a két részteljesítmény értékelés (házi dolgozat, előadás) pótlására, azaz a házi dolgozatot a határidőig el kell készíteni, az előadást pedig az előre meghirdetett időpontban, a házi dolgozatot kidolgozó hallgatói csoport valamelyik tagjának meg kell tartani.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimerek, mint szerkezeti anyagok széleskörű alkalmazási lehetőségeit, a terméktervezés és anyagválasztás specialitásait, valamint a kőolaj alapú polimerek és megújuló erőforrásból előállított, egyben biológiai úton lebontható biopolimerek tulajdonságait. Kiemelten tárgyaljuk az orvostechnikai, a járműipari, az elektrotechnikai és elektronikai alkalmazásokat, valamint az újrahasznosítási, környezet- és egészségvédelemi vonatkozásokat.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor