HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - PhD képzés
Polimer kompozitok I. (PhD szig.) (BMEGEPT9110)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPT9110
KépzésPhD képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Vas László Mihály
Előadó(k)
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele Részvétel a heti előadásokon, az egyéni feladatok teljesítése.
Rövid tárgyleírás A Polimer kompozitok I. c. tantárgy oktatásának célja, hogy részletesen megismertesse a hallgatókat a polimer kompozitok, mint szerkezeti anyagok, ezen belül az erősítő struktúrák szerkezetével és mechanikai tulajdonságaival, előállítási eljárásaival, vizsgálati és modellezési módszereivel, felhasználási lehetőségeivel.
Tantárgy adatlap
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor