HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - PhD képzés
Polimerek feldolgozástechnológiái I. (PhD szig.) (BMEGEPT9108)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPT9108
KépzésPhD képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Czvikovszky Tibor
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele
Rövid tárgyleírás
Tantárgy adatlap
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor