HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - PhD képzés
Polimer kompozitok II. (PhD szig.) (BMEGEPTDPK2)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTDPK2
KépzésPhD képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Toldy Andrea
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele Részvétel az előadásokon.
Rövid tárgyleírás A Polimer kompozitok II. c. tantárgy oktatásának célja, hogy részletesen megismertesse a hallgatókat a polimer kompozitok, mint szerkezeti anyagok szerkezetével és mechanikai tulajdonságaival, előállítási eljárásaival, vizsgálati és modellezési módszereivel, felhasználási lehetőségeivel. A tárgy felvételének NEM FELTÉTELE a Polimer kompozitok I. c. tárgy teljesítése.
Tantárgy adatlap
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor