HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - PhD képzés
Polimerek feldolgozástechnológiái II. (PhD szig.) (BMEGEPTDPF2)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTDPF2
KépzésPhD képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Czigány Tibor
Előtanulmányok Mérnöki oklevél
Teljesítés feltétele A vizsgára bocsátás feltétele a konzultációkon való részvétel.
Rövid tárgyleírás A Polimerek feldolgozástechnológiái II. c. tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse és elmélyítse a legkorszerûbb polimer feldolgozási technológiák elméleti és gyakorlati alapjait.
Tantárgy adatlap
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor