HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Szálak és szálas szerkezetek előállítása (BMEGEPTNX05)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNX05
Képzés
Típus szabadon választható
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. habil Halász Marianna Ágnes
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele
Rövid tárgyleírás A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a természetes és mesterséges szálak és szálas szerkezetek (szabálytalan és szabályos 1D, 2D és 3D szálas szerkezetek) alapfogalmait, fajtáit, felépítését és tulajdonságait, az előállításukhoz alkalmazott technológiákat (fonás, szövés, fonatolás, lánc- és vetülékrendszerű kötés, varrvahurkolás, konfekcionálás) és gépeket, valamint a szakterület szakkifejezéseit. Mindezekkel a tantárgy távlati célja, hogy a hallgatók ezen a szakterületen eligazodjanak, az ezen a szakterületen dolgozó szakemberekkel megértsék egymást, és megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a munkájuk során felhasznált szálas szerkezetekről.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor