HUN-REN-BME Kutatócsoport

Polimer alkatrész- és szerszámtervező szakmérnök

Polimer alkatrész- és szerszámtervező szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak célja a szakemberek tudásának fejlesztése, ismereteik elvi alapjainak felfrissítése a polimer alkatrészek és alakító szerszámaik tervezése, valamint a tervezést segítő szimulációs módszerek területén. A tudás ismeretében a szakemberek hatékonyabban tudnak a különböző termékekhez megfelelő alapanyagot és gyártástechnológiát választani. Emellett az ipari szereplők a polimer termékek és alakítószerszámok, valamint az ezeket támogató szimulációs módszerek mélyebb ismeretével lecsökkenthetik az új termékek piacra kerülési idejét, képesek lesznek magasabb minőségű termékek előállítására, növelve ezzel a teljes termelési lánc hatékonyságát.​

ZÁRÓVIZSGA

A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsgán az alábbi tárgycsoportokról szükséges szintetizált ismeretet bemutatni:
  • Alkatrésztervezés tárgycsoport: Polimer alkatrészek tervezése, Fröccsöntési szimuláció és reológia
  • Szerszámtervezés tárgycsoport: Szerszámtervezés, Extrúziós technológiák és alakító szerszámai​

Dr. Suplicz András
szakfelelős

PROJEKTFELADAT

A projektfeladat során a hallgatók egy valós ipari feladaton dolgoznak, egy ipari és egy egyetemi konzulens közös irányítása mellett, amely során a polimer alkatrész- és szerszámtervezési témakörhöz kapcsolódó valós kutatási, tervezési, fejlesztés feladatot oldanak meg. Az elvégzett tevékenységeket és elért eredményeket írásos formában dokumentálják, valamint szóbeli előadás formájában prezentálják.​

EGYÉB INFORMÁCIÓK

  • A képzés időtartama 2 félév.​
  • A kontaktórák péntekenként (havi kb. 2 alkalom), személyes és online konzultációk. A jelenléti foglalkozások min. 70%-án kötelező a személyes részvétel.
  • A pontos félévbeosztást a képzés elindulásakor közöljük.​
  • Otthoni felkészülés kiadott tananyaggal, feladatokkal, személyes és online konzultációs lehetőség.​
  • Személyre szabott ipari partnerrel közös projektfeladat.​
  • A képzés tandíja 450.000 Ft/félév.

TANTERV

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSKREDIT
őszi
félév
BMEGEPTSX01Polimerek anyagismereteDr. Mészáros László 8
BMEGEPTSX02Polimerek technológiáinak alapjaiDr. Tamás-Bényei Péter 8
BMEGEPTST01Polimer alkatrészek tervezéseDr. Suplicz András 7
BMEGEPTST02Fröccsöntési szimuláció és reológiaDr. Szabó Ferenc 7
tavaszi
félév
BMEGEPTSX03Polimerek és kompozitok vizsgálata és minősítéseDr. Romhány Gábor 7
BMEGEPTST03SzerszámtervezésDr. Kovács József Gábor7
BMEGEPTST04Extrúziós és melegalakítási eljárások szerszámaiDr. Bárány Tamás 7
BMEGEPTSTPFProjektfeladatDr. Suplicz András 9

Gyakran Ismételt Kérdések
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor