HUN-REN-BME Kutatócsoport

Polimer kompozittechnológiai szakmérnök

Polimer kompozittechnológiai szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak célja a szakemberek tudásának fejlesztése, ismereteik elvi alapjainak felfrissítése a polimer kompozitok anyagai, tervezése, gyártástechnológiái területén. A kompozit technológia területének mélyebb megismerésével lehetővé válik az e területen működő vállalkozások termékportfóliójának bővítése, folyamatainak és vevői megelégedettségének fejlesztése.

ZÁRÓVIZSGA

A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsgán az alábbi tárgycsoportokról szükséges szintetizált ismeretet bemutatni:
  • Kompozitok technológiája és tervezése tárgycsoport: Polimer kompozit technológiák, Kompozit szerkezetek tervezése
  • Kompozitok erősítőanyagai és vizsgálata tárgycsoport: Kompozit erősítő szerkezetek, Polimerek és kompozitok vizsgálata és minősítése

Dr. Szebényi Gábor
szakfelelős

PROJEKTFELADAT

A projektfeladat során a hallgatók egy valós ipari feladaton dolgoznak, egy ipari és egy egyetemi konzulens közös irányítása mellett, amely során a polimer alkatrész- és szerszámtervezési témakörhöz kapcsolódó valós kutatási, tervezési, fejlesztés feladatot oldanak meg. Az elvégzett tevékenységeket és elért eredményeket írásos formában dokumentálják, valamint szóbeli előadás formájában prezentálják.​

EGYÉB INFORMÁCIÓK

  • A képzés időtartama 2 félév.​
  • A kontaktórák péntekenként (havi kb. 2 alkalom), személyes és online konzultációk. A jelenléti foglalkozások min. 70%-án kötelező a személyes részvétel.
  • A pontos félévbeosztást a képzés elindulásakor közöljük.​
  • Otthoni felkészülés kiadott tananyaggal, feladatokkal, személyes és online konzultációs lehetőség.​
  • Személyre szabott ipari partnerrel közös projektfeladat.​
  • A képzés tandíja 450.000 Ft/félév.

TANTERV

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSKREDIT
őszi
félév
BMEGEPTSX01Polimerek anyagismereteDr. Mészáros László 8
BMEGEPTSX02Polimerek technológiáinak alapjaiDr. Tamás-Bényei Péter 8
BMEGEPTSK01Polimer kompozit technológiákDr. Szebényi Gábor 7
BMEGEPTSK02Kompozit erősítő szerkezetekDr. Bakonyi Péter 7
tavaszi
félév
BMEGEPTSA04Innovatív additív gyártástechnológiákDr. Kovács Norbert Krisztián7
BMEGEPTSX03Polimerek és kompozitok vizsgálata és minősítéseDr. Romhány Gábor 7
BMEGEPTSK03Kompozit szerkezetek tervezéseDr. Szebényi Gábor 7
BMEGEPTSKPFProjektfeladatDr. Szebényi Gábor 9

Gyakran Ismételt Kérdések
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor