HUN-REN-BME Kutatócsoport

Polimer anyagfejlesztő és -vizsgáló szakmérnök

Polimer anyagfejlesztő és -vizsgáló szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a szakembereket egy átfogó tudással vértezze fel a polimerek anyagfejlesztése és anyagvizsgálata területén. Ezek megismerésével a szakemberek sokkal hatékonyabban tudnak anyagot választani, anyagot fejleszteni, a megtervezett terméket vagy gyártási folyamatot optimalizálni, jobb minőségű, funkcióját még inkább betöltő polimer termékeket előállítani.

ZÁRÓVIZSGA

A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsgán az alábbi tárgycsoportokról szükséges szintetizált ismeretet bemutatni:
  • Polimer anyagtudomány tárgycsoport: Polimerek szerkezete és szerkezetvizsgálata, Polimerek idő- és frekvenciafüggő viselkedése
  • Polimerek fejlesztése és vizsgálata tárgycsoport: Polimer anyagválasztás és -fejlesztés, Polimerek és kompozitok vizsgálata és minősítése​

Dr. Molnár Kolos
szakfelelős

PROJEKTFELADAT

A projektfeladat során a hallgatók egy valós ipari feladaton dolgoznak, egy ipari és egy egyetemi konzulens közös irányítása mellett, amely során a polimer alkatrész- és szerszámtervezési témakörhöz kapcsolódó valós kutatási, tervezési, fejlesztés feladatot oldanak meg. Az elvégzett tevékenységeket és elért eredményeket írásos formában dokumentálják, valamint szóbeli előadás formájában prezentálják.​

EGYÉB INFORMÁCIÓK

  • A képzés időtartama 2 félév.​
  • A kontaktórák péntekenként (havi kb. 2 alkalom), személyes és online konzultációk. A jelenléti foglalkozások min. 70%-án kötelező a személyes részvétel.
  • A pontos félévbeosztást a képzés elindulásakor közöljük.​
  • Otthoni felkészülés kiadott tananyaggal, feladatokkal, személyes és online konzultációs lehetőség.​
  • Személyre szabott ipari partnerrel közös projektfeladat.​
  • A képzés tandíja 450.000 Ft/félév.

TANTERV

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSKREDIT
őszi
félév
BMEGEPTSX01Polimerek anyagismereteDr. Mészáros László 8
BMEGEPTSX02Polimerek technológiáinak alapjaiDr. Tamás-Bényei Péter 8
BMEGEPTSP01Polimerek szerkezete és szerkezetvizsgálataDr. Molnár Kolos 7
BMEGEPTSP02Polimerek idő- és frekvenciafüggő viselkedéseDr. Molnár Kolos 7
tavaszi
félév
BMEGEPTSA04Innovatív additív gyártástechnológiákDr. Kovács Norbert Krisztián7
BMEGEPTSX03Polimerek és kompozitok vizsgálata és minősítéseDr. Romhány Gábor 7
BMEGEPTSP03Polimer anyagválasztás és -fejlesztésDr. Tábi Tamás 7
BMEGEPTSPPFProjektfeladatDr. Molnár Kolos 9

Gyakran Ismételt Kérdések
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor