HUN-REN-BME Kutatócsoport

Polimer additív gyártástechnológiai szakmérnök

Polimer additív gyártástechnológiai szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak célja az additív gyártástechnológiával kapcsolatos alapismeretek elsajátítása. Továbbá a technológiához szervesen kapcsolódó területek úgymint a tervezés (3D szkennelési és adatfeldolgozási alapok), valamint gyártás (utómunkálati lehetőségek, kis és közepes szériák) ismeretanyagának kibővítése,. Célunk a korábban oktatott mérnöki szemlélet- és gondolkodásmód kibővítése, ami által a technológiát minél több vállalkozás betudja integrálni a működési folyamatába és általa optimálisabb működést tud létrehozni.

ZÁRÓVIZSGA

A képzés záróvizsgával zárul. A záróvizsgán az alábbi tárgycsoportokról szükséges szintetizált ismeretet bemutatni:
  • Egyedi és kis szériagyártási módszerek tárgycsoport: Additív gyártástechnológia alapjai, Kis és közepes szériagyártási módszerek
  • Terméktervezés és digitalizáció tárgycsoport: Additív gyártástechnológia: tervezési irányelvek, reverse engineering, Innovatív additív gyártástechnológiák

Dr. Kovács Norbert Krisztián
szakfelelős

PROJEKTFELADAT

A projektfeladat során a hallgatók egy valós ipari feladaton dolgoznak, egy ipari és egy egyetemi konzulens közös irányítása mellett, amely során a polimer alkatrész- és szerszámtervezési témakörhöz kapcsolódó valós kutatási, tervezési, fejlesztés feladatot oldanak meg. Az elvégzett tevékenységeket és elért eredményeket írásos formában dokumentálják, valamint szóbeli előadás formájában prezentálják.​

EGYÉB INFORMÁCIÓK

  • A képzés időtartama 2 félév.​
  • A kontaktórák péntekenként (havi kb. 2 alkalom), személyes és online konzultációk. A jelenléti foglalkozások min. 70%-án kötelező a személyes részvétel.
  • A pontos félévbeosztást a képzés elindulásakor közöljük.​
  • Otthoni felkészülés kiadott tananyaggal, feladatokkal, személyes és online konzultációs lehetőség.​
  • Személyre szabott ipari partnerrel közös projektfeladat.​
  • A képzés tandíja 450.000 Ft/félév.

TANTERV

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSKREDIT
őszi
félév
BMEGEPTSX01Polimerek anyagismereteDr. Mészáros László 8
BMEGEPTSX02Polimerek technológiáinak alapjaiDr. Tamás-Bényei Péter 8
BMEGEPTSA01Additív gyártástechnológia alapjaiDr. Kovács Norbert Krisztián7
BMEGEPTSA02Additív gyártástechnológia: tervezési irányelvek, reverse engineeringDr. Török Dániel 7
tavaszi
félév
BMEGEPTSA03Kis és közepes szériagyártási módszerekDr. Zink Béla 7
BMEGEPTSA04Innovatív additív gyártástechnológiákDr. Kovács Norbert Krisztián7
BMEGEPTSX03Polimerek és kompozitok vizsgálata és minősítéseDr. Romhány Gábor 7
BMEGEPTSAPFProjektfeladatDr. Kovács Norbert Krisztián9

Gyakran Ismételt Kérdések
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor