MTA-BME Kutatócsoport


Növelt kopásállóságú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok in situ előállított poliuretán mátrixszal

Pályázati azonosító:
K128268
Támogató:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Futamidő:
2018. december 1. - 2022. november 30.
Témavezető (BME):
Dr. Bárány Tamás
Dr. Halász István Zoltán
Résztvevő kutatók (BME):
Dr. Halász István Zoltán
Kohári Andrea

Pályázat összefoglalója

Környezetvédelmi szempontból egyre égetőbb kérdés a gumihulladékok újrahasznosításának megoldása. Erre az egyik lehetőséget a hagyományos vulkanizált gumik olyan alternatív anyagokkal történő kiváltása jelentheti, amelyek tulajdonságaik szempontjából megegyeznek a hagyományos gumikkal, de újrahasznosításuk jóval egyszerűbben megvalósítható. A gumiszerű tulajdonságokkal rendelkező anyagokon belül egy dinamikusan fejlődő család az ún. termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok (TDV-k) csoportja. Ezek felépítése a következő: egy hőre lágyuló polimer által alkotott mátrixban vannak egyenletesen eloszlatott mikroméretű térhálós gumiszemcsék, ami által ezek az anyagok ötvözni tudják a gumik elasztikus viselkedését a hőre lágyuló polimerek egyszerű feldolgozhatóságával (és újrahasznosíthatóságával). Ezek alapján nyilvánvaló, hogy ha sikerül a hagyományos gumik tulajdonságaival vetekedő teljesítményű TDV-ket előállítani, az egyértelműen megoldással szolgálhatna a felvázolt problémára. Jelenleg azonban a TDV-k esetén az említett kiemelkedő tulajdonságok elérése problémás, mivel a gumi és a hőre lágyuló mátrix közötti kapcsolat nem minden esetben elég erős. Kutatásunk célkeresztjében az áll, hogy módot találjunk arra, hogy ezt a kapcsolatot minél erősebbé tegyük egy újfajta reaktív gyártástechnológia segítségével. Ennek a kapcsolatnak az erősödésével pedig együtt javulnak a létrehozott keverék tulajdonságai úgy, hogy hőre lágyuló és ebből kifolyólag könnyen feldolgozható és újrahasznosítható mivoltát megőrzi, ami a vázolt szempontokból előnyös, ami esetén azonban fontos feltérképezni az újrahasznosítási lépések során bekövetkező esetleges anyagtulajdonságbeli változásokat is.

Pályázat eredményei

1. munkaszakasz
2018. december 1. - 2019. november 30.

2. munkaszakasz
2019. december 1. - 2020. november 30.

3. munkaszakasz
2020. december 1. - 2021. november 30.

4. munkaszakasz
2021. december 1. - 2022. november 30.Pályázat támogatásával megjelent közlemények


  1. Kohári A., Halász I. Z., Bárány T.: Thermoplastic dynamic vulcanizates with in situ synthesized segmented polyurethane matrix. Polymers, 11, 1663/1-1663/1-15 (2019) 10.3390/polym11101663 IF=3.426 Q1
  2. Kohári A., Halász I. Z., Bárány T.: In situ előállított, poliuretán alapú termoplasztikus elasztomerek fejlesztése. Polimerek, 5, 622-625 (2019)

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor