MTA-BME Kutatócsoport


Sportolók mozgásának és ruházatfiziológiájának összefüggése

Pályázati azonosító:
Magyar-Szovén TÉT Együttműödés, TÉT_16-1-2016-0068
Támogató:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Futamidő:
2017. január 1. - 2018. december 31.
Témavezető (BME):
Dr. habil Halász Marianna Ágnes
Dr. Jelka Gersak
Résztvevő kutatók (BME):
Prof. Dr. Vas László Mihály
Dr. Bakonyi Péter

Pályázat összefoglalója

A sportolók mozgáslaboratóriumokban mért és modellezett mozgásának és klíma kamrában mért ruházat-fiziológiai adatainak elemzése egy sor rejtett információt deríthet fel, amelyek felhasználhatók a sportruházatok fejlesztéséhez. A projekt főbb feladatai: 1. Sportemberek ruházat-fiziológiai adatai A ruházat-fiziológiai adatok mérése és a mért adatok halmazának elemzése. A módszer alkalmas a sportolók és nem sportolók adatainak összehasonlítására is. 2. A sportolók mozgásadatainak mérése és matematikai statisztikai analízise, a ruházat-fiziológiai adatokkal való összefüggése A mozgáskép meghatározása és ezek ruházat-fiziológiai adatokra gyakorolt hatásának elemzése matematikai statisztikai eszközökkel. A meghatározó mozgás és testadatok halmazának definíciója. A ruházat-fiziológiai adatok, mint a meghatározó mozgásadatok függvényei. 3. A sportruházat és az emberi test anyagtörvényei A sportruházati anyagok jellemzőinek mérése a mechanikai tulajdonságok meghatározása céljából. A hagyományos szakítóvizsgálatok alkalmazhatóságának elemzése. Többtengelyű igénybevételek hatásának vizsgálata. Az alkalmazható anyagtörvény leírása a mérési adatok alapján. Az emberi test anyagának egyszerűsített modellje. Az anyagparaméterek mérése egyszerűsített lineárisan rugalmas modell alapján. A ruházat-fiziológiai adatok, mint a testfelület helyének függvényei. 4. Az emberi test és a sportruházat anyagának kölcsönhatás-modellje A két egymással kölcsönhatásban álló anyag viselkedésének leírása. A kölcsönhatás ruházat-fiziológiai vetülete. 5. Kiválasztott sportruházati termékek tervezése és modellezése A sportágra jellemző mozgásformák mérése és modellezése. A speciális sportruházati anyag tulajdonságainak modellezése. A sportruházat-kialakítás és az anyagválasztás ruházat-fiziológiai hatásai.© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor