HUN-REN-BME Kutatócsoport

Hőre lágyuló ütésálló nanokompozitok előállítása ömledékes kompoundálással az adalékok szuszpenzióban való bevitelével

Pályázati azonosító:
OTKA K109409
Támogató:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Futamidő:
2014. január 1. - 2018. május 31.
Témavezető (BME):
Prof. Dr. h.c. mult. Karger-Kocsis József
Résztvevő kutatók (BME):
Dr. Bárány Tamás
Dr. Kmetty Ákos
Dr. Szebényi Gábor
Lendvai László
Dr. Pölöskei Kornél

Pályázat összefoglalója

mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, ami alól csupán a szívósság kivétel. E projekt célja olyan extruziós technológia kidolgozása, amelynek során mind az erősítő, mind pedig a szívósságnövelő adalékot szuszpenziójukban juttatjuk be az ömledékbe, előidézvén ennek során nanoskálájú diszpergáltságukat. Szívósságnövelő adalékként alkalmas kaucsuklatexek részecskéi szolgálnak. Nanoadalékként túlnyomórészt vízben duzzadó (rétegszilikát), vízben diszpergálható (bömit, nanocellulóz) típusokat alkalmazunk. A szuszpenziós közeget az extrúzió során eltávolítjuk, hacsak ennek nem szánunk egyéb szerepet (pl. feltárás és lágyítás termoplasztikus keményítő (TPS) esetében). Elsődleges célunk a nanokompozitok merevségének, szilárdságának és szívósságának optimalizálása. Ennek érdekében az adalékok (beleértve az erősítő, szívósító adalékot és a szuszpenziós közeget) típusát és mennyiségét célirányosan változtatjuk. A nanokompozitok mátrixaként kizárólag részben kristályos polimereket, mégpedig poliamidot (PA6), polipropilént (PP), TPS-t és politejsavat (PLA), valamint ezek alkalmas keverékeit alkalmazzuk. A nanokompozitok szerkezet-tulajdonság közötti összefüggéseit korszerű módszerekkel tárjuk majd fel és igyekszünk ezen összefüggések általánosítására.Pályázat támogatásával megjelent közlemények


  1. Lendvai L., Sajó I., Karger-Kocsis J.: Effect of Storage Time on the Structure and Mechanical Properties of Starch/Bentonite Nanocomposites. Starch/Stärke, 71, 1800123/1-1800123/8 (2019) 10.1002/star.201800123 IF=2.226 Q2
  2. Berki P., Khang D. Q., Tung N. T., Hai L. N., Czigány T., Karger-Kocsis J.: Natural rubber/boehmite nanocomposites via latex compounding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012006/1-012006/1-8 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012006
  3. Drakopoulos S. X., Karger-Kocsis J., Kmetty Á., Lendvai L., Psarras G. C.: Thermoplastic starch modified with microfibrillated cellulose and natural rubber latex: A broadband dielectric spectroscopy study. Carbohydrate Polymers, 157, 711-718 (2017) 10.1016/j.carbpol.2016.10.036 IF=5.158 D1
  4. Lendvai L., Kmetty Á., Karger-Kocsis J.: Preparation and properties of thermoplastic starch/bentonite nanocomposites. Materials Science Forum, 885, 129-134 (2017) 10.4028/www.scientific.net/MSF.885.129
  5. Lendvai L., Karger-Kocsis J., Kmetty Á., Drakopoulos X. S.: Production and characterization of microfibrillated cellulose-reinforced thermoplastic starch composites. Journal of Applied Polymer Science, 133, 42397/1-42397/ (2016) 10.1002/app.42397 IF=1.86 Q2
  6. Kmetty A., Karger-Kocsis J., Czigany T.: Production and properties of micro-cellulose reinforced thermoplastic starch. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 74, 012008/1-012008/ (2015) 10.1088/1757-899X/74/1/012008
  7. Karger-Kocsis J., Kmetty Á., Lendvai L., Drakopoulos S. X., Bárány T.: Water-Assisted Production of Thermoplastic Nanocomposites: A Review. Materials, 8, 72-95 (2015) 10.3390/ma8010072 IF=2.728 Q1

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor