MTA-BME Kutatócsoport


A Laboratórium friss NAH akkreditációjaA Polimertechnika Tanszék Laboratóriuma régóta rendelkezik akkreditációval, a legfrissebb minősítést, a következő 5 évre, 2017. április 27-én kaptuk meg a Nemzeti Akkreditáló Hatóságtól (NAH) vizsgálólaboratórium kategóriában.

"Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) elvégzésére. Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ez által az ismételt vizsgálatok kiküszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását."

További részletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor