MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Benyomódásmérés paraméterérzékenységének vizsgálata
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca

2. Ciklikus benyomódásmérés vizsgálata biopolimer anyagon
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca

3. Fotopolimer próbatestek tömbi és pontszerű, felületi viselkedésének elemzése ciklikus nyomóterhelés esetén
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca

4. Benyomódásmérés során alkalmazott terhelési programok elemzése
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca

5. Nyomásmérési technológia alkalmazásának fejlesztése fröccsöntött termékekhez
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Horváth Szabolcs

6. Head-Up Display rendszer irányszelektív fényszűrőjének tervezése és megvalósítása modern additív és szubsztraktív gyártástechnológiákkal
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Koppa Pál

7. Síkbeli szálhullámosság létrehozása tervezetten kompozit laminátban
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

8. Végeselemes hálózási stratégiák vizsgálata és továbbfejlesztése fröccsöntésszimulációhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

9. Utólagos térhálósítás hatása önerősített polietilén kompozitok alakemlékezési tulajdonságaira
 Konzulens: Tatár Balázs, Dr. Mészáros László

10. Politejsav mátrixú nanokompozitok alakemlékezési tulajdonságainak optimalizálása
 Konzulens: Tatár Balázs, Dr. Mészáros László

11. Többrétegű nanoszál-paplan lézersugaras hegesztése
 Konzulens: Temesi Tamás, Kara Yahya, He Haijun, Molnár Kolos

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor