HUN-REN-BME Research Group

Education - MSc
Testing and qualification of polymers and composites (BMEGEPTNG14)

Basic data

Code BMEGEPTNG14
Type of educationMSc in Mechanical Engineering - Polymer Engineering specialization
Type obligatorily eligible
Contact hours 1 / 0 / 2 (lec/sem/lab)
Credit points 4
Closure of the term practical mark
Responsible of the subject Dr. Gábor ROMHÁNY
Prerequisite -
Conditions of accomplishement A félévközi jegy megszerzésének feltétele a kiscsoportos mérési feladat (kompozit anyag legyártása, próbatestek kimunkálása, mérések végrehajtása, kiértékelése, jegyzőkönyv elkészítése) 13. hét végéig való leadása, valamint egy prezentáció (14. heti óra), valamint a 8. héten írandó zárthelyi legalább 41%-os teljesítése. A félévközi jegy 40%-ban a félévközi feladat és a prezentáció, 60%-ban pedig a ZH eredménye alapján kerül megállapításra.
Short desciption of the subject A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer és polimer kompozit anyagok feldolgozási és felhasználási tulajdonságainak vizsgálati eljárásait, kiemelt figyelmet fordítva a végeselemes szimulációkhoz bemeneti paramétereként szükséges mechanikai anyagjellemzők meghatározására. A hallgatók megismerik, hogy melyek azok az általános, illetve vizsgálatspecifikus tényezők, amelyek a vizsgálatok végeredményét befolyásolják. A tantárgy végigvezet a vizsgálati módszerek végrehajtásának lépésein és a vizsgálati eredmények kiértékelésén.
Full description of the subject TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor