MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Multifunkcionális polimerek (BMEGEPTMG26)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMG26
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kiss Zoltán
Előadó(k) Dr. Tábi Tamás, Dr. Kiss Zoltán, Dr. Molnár Kolos, Dr. Suplicz András
Előtanulmányok BMEGEPTAGA0P – Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (ajánlott), vagy BMEGEPTAMT0 – Polimertechnika (ajánlott), vagy BMEGEPTAE0P – Polimerek (ajánlott).
Teljesítés feltétele a) A szorgalmi időszakban: A félévi követelmény a félév elején kiadott eszköz gyártásáról tanulmány (házi feladat) készítése, valamint a 13. oktatási héten írandó zárhelyi dolgozat legalább 40%-os teljesítése. A félévközi jegy 50%-ban a házi feladat, 50%-ban pedig a ZH eredmény alapján kerül megállapításra. A házi feladat leadásának határideje a 13. oktatási héten az előadás időpontja. b) Tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesíteni szándékozó hallgatók szankcionálása: A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel vagy szabálytalanul teljesíteni szándékozó hallgatókkal szemben az 1/2013. (I. 30.) dékáni utasítás rendelkezéseinek alkalmazásával kell eljárni.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy bemutasson speciális tulajdonsággal, mint pl. biokompatibilitás, vezetőképesség, hőállóság, mágnesesség, alakemlékező képesség, öngyógyuló képesség stb. rendelkező polimereket, amelyeket elsősorban az orvostechnikában és elektrotechnikában alkalmaznak.
Teljes tárgyleírás Letöltés

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

ZH/vizsga időpont/eredmény

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor