MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Multifunkcionális polimerek (BMEGEPTMG26)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMG26
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kiss Zoltán
Előtanulmányok BMEGEPTAGA0P – Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (ajánlott), vagy BMEGEPTAMT0 – Polimertechnika (ajánlott), vagy BMEGEPTAE0P – Polimerek (ajánlott).
Teljesítés feltétele a) A szorgalmi időszakban: A félévi követelmény a félév elején kiadott eszköz gyártásáról tanulmány (házi feladat) készítése, valamint a 13. oktatási héten írandó zárhelyi dolgozat legalább 40%-os teljesítése. A félévközi jegy 50%-ban a házi feladat, 50%-ban pedig a ZH eredmény alapján kerül megállapításra. A házi feladat leadásának határideje a 13. oktatási héten az előadás időpontja. b) Tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesíteni szándékozó hallgatók szankcionálása: A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel vagy szabálytalanul teljesíteni szándékozó hallgatókkal szemben az 1/2013. (I. 30.) dékáni utasítás rendelkezéseinek alkalmazásával kell eljárni.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy bemutasson speciális tulajdonsággal, mint pl. biokompatibilitás, vezetőképesség, hőállóság, mágnesesség, alakemlékező képesség, öngyógyuló képesség stb. rendelkező polimereket, amelyeket elsősorban az orvostechnikában és elektrotechnikában alkalmaznak.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor