MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Polimer habok és elasztomerek (BMEGEPTMG25)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMG25
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Bárány Tamás
Előadó(k) Dr. Bárány Tamás, Dr. Kmetty Ákos, Dr. Halász István Zoltán
Előtanulmányok BMEGEPTMG20 – Polimer anyagtudomány (ajánlott), BMEGEPTMG21 – Extrúziós technológiák (ajánlott).
Teljesítés feltétele A szorgalmi időszakban: A félévközi jegy 2 zárthelyi dolgozat eredménye és a házi feladat eredménye alapján kerül megállapításra. Minimális teljesítési szint 41% mind a ZH-k, mind a HF esetében. A 1. ZH eredménye 30%-kal, 2. ZH eredménye 50%-kal a HF eredménye 20%-kal számítanak bele a félévközi jegy értékébe.
Rövid tárgyleírás Polimer habok jellemzői. Habképzőszerek és adalékok. Habképződés folyamata. Habosítás technológiái. Habok vizsgálata és minősítése. Habok alkalmazási területei. Elasztomerek jellemzői. Elasztomer keverékek tervezése (receptúra), előállítása. Elasztomerek feldolgozási technológiái (kalanderezés, extrudálás, sajtolás, fröccsöntés). Vulkanizálás folyamata, vizsgálata. Elasztomerek alkalmazási területei. Gumiabroncsgyártás.
Teljes tárgyleírás Letöltés

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

ZH/vizsga időpont/eredmény

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor