MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Diplomatervezés B (BMEGEPTMGDB)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMGDB
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 0 / 12 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 15
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Bárány Tamás
Előtanulmányok Diplomaterv A és min. 80 teljesített kp. A diplomaterv A és B együtt csak min. 80 teljesített kp esetén lehetséges.
Teljesítés feltétele A félév során végzett munkát a Diplomatervezés A során elkészített munkával egybeszerkesztve, írott formában kell dokumentálni, és a témavezetőnek bekötve, 2 példányban leadni a 14. oktatási hét péntek 12 óráig.
Rövid tárgyleírás A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomatervezés A és Diplomatervezés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket, képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor