MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Diplomatervezés A (BMEGEPTMGDA)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMGDA
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 0 / 12 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 15
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Bárány Tamás
Előtanulmányok Minimum 55 teljesített kp.
Teljesítés feltétele A félév során végzett munkát írott formában kell dokumentálni és a témavezetőnek elektronikus formátumban leadni a 14. oktatási hét péntek 12 óráig.
Rövid tárgyleírás A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomatervezés A és Diplomatervezés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket, képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor