MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Projekt B (BMEGEPTMGPB)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMGPB
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 0 / 2 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kmetty Ákos
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele A szorgalmi időszakban a tantárgy sikeres teljesítésének feltétele, hogy a 13. héten a projektfeladat dokumentációja az előre kiadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kerüljön beadásra, illetve a 14. oktatási héten a projektfeladatokra vonatkozó szóbeli prezentáció során, az értékelő bizottság a feladatot minimum elégségesre minősítse.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók kis létszámú csapatban, a polimerekre illetve azok kompozitjaikra vonatkozó, valós kutatási feladatokat oldjanak meg, folyamatos témavezetés mellett. A hallgatók a projektfeladat részletes ismertetését követően, az aktuális szakirodalmi háttér feltérképezése, feldolgozása és azok kritikai elemzése után, az adott kutatási feladatra vonatkozóan megoldási javaslatokat, konkrét kutatási tervet készítenek el. A témavezető által jóváhagyott kutatási terv alapján, a projekt feladatot gyakorlati, kísérleti úton támasztják alá.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor