MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Diplomatervezés 2 (BMEGEPTMKD2)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTMKD2
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 0 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 20
Félévzárás
Tárgyfelelős Prof. Dr. Czigány Tibor
Előtanulmányok Az adott mesterszak mintatanterv tárgyaiból – a szabadon választható tárgyak nélkül – legalább 79 kreditponttal rendelkezzen.
Teljesítés feltétele A diplomatéma kiírás határideje a regisztrációs hét péntekje. Kérjük, aki felveszi ezt a tárgyat, eddig az időpontig válasszon magának témát (lásd az OKTATÁS-> Diploma/szakdolgozat/TDK témák menü), és keresse meg a témát ajánló oktatót, hogy a kiírást csinálja meg. Akinek saját témaötlete van, vegye fel azzal a tanszéki oktatóval a kapcsolatot, akinek ez a tématerülete, és egyeztessen vele.
Rövid tárgyleírás A Diplomaterv 1 és Diplomaterv 2 tárgy együttes felvételéhez méltányossági kérelmet kell leadni.
Teljes tárgyleírás  
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor