MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimerek (BMEGEPTAE0P)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTAE0P
KépzésEnergetikai mérnöki alapszak (BSc)
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 2
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Halász Marianna Ágnes
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele A félévközi jegy megállapítása az 1-7. előadáson elhangzott tananyagból a 9. és a 8-13. előadáson elhangzott tananyagból a 14. oktatási héten írandó ZH-n szerzett pontok összege alapján történik. Minimális teljesítési szint ZH-nként külön-külön 41%. Sikertelen ZH pótlására vagy javításra a pótlási héten biztosítunk lehetőséget.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimerek, mint szerkezeti anyagok felépítését, tulajdonságait, tulajdonságaiknak a szerkezeti felépítéstől, hőmérséklettől, környezeti hatásoktól való függését, feszültség-deformációs kapcsolataik sajátosságait, alapvető feldolgozástechnológiai, alkalmazástechnikai és újrahasznosítási lehetőségeit.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor