MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Szakdolgozat készítés (BMEGEPTA4SD)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTA4SD
KépzésGépészmérnöki alapszak (BSc) - Anyagtechnológia specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 0 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 15
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Prof. Dr. Czigány Tibor
Előtanulmányok Két szigorlat és legalább a mintatanterv szerinti tárgyakból teljesített 175 kreditpont. Szakdolgozat készítéssel egy időben, a mintatanterv 7. szemeszteres tárgyai mellett csak egyetlen 5. vagy 6. félévről elmaradt tantárgy vehető fel.
Teljesítés feltétele A szakdolgozat kiírásban meghatározott feladat teljesítése. A félévközi osztályzat megszerzésének a feltétele a szakdolgozat határidőre történő beadása. A Záróvizsga Bizottság e félévközi jegytől függetlenül értékeli a szakdolgozatot.
Rövid tárgyleírás A szakdolgozat kiírás határideje a regisztrációs hét péntekje. Kérjük, aki felveszi ezt a tárgyat, eddig az időpontig válasszon magának témát (lásd az OKTATÁS-> Diploma/szakdolgozat/TDK témák menü), és keresse meg a témát ajánló oktatót, hogy a kiírást csinálja meg. Akinek saját témaötlete van, vegye fel azzal a tanszéki oktatóval a kapcsolatot, akinek ez a tématerülete, és egyeztessen vele.
Teljes tárgyleírás  
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor