MTA-BME Kutatócsoport


Elhunyt Prof. Dr. Karger-Kocsis JózsefTisztelt Kollégák, Tanítványok és Barátok!

Mindenekelőtt köszönjük azt a rengeteg szeretetet, emlékezést és részvétnyilvánítást, amit az elmúlt napokban kaptunk. Karger prof. valóban egy fantasztikus ember, tudós, tanár és barát volt. Temetése 2019. január 4-én, pénteken 14:00 órakor lesz Budapesten a Kelenföldi Szent Gellért Templomban (Budapest, Bartók Béla út 149.).
Kérjük koszorút vagy csokrot a temetés jellege miatt ne hozzanak, maximum egy szál fehér virággal emlékezzünk meg róla.
A temetés után 16:00 órakor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében (Budapest, Műegyetem rakpart 3., Központi épület I. emelet) fogadással egybekötött megemlékezést és vetítést tartunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Üdvözlettel:
Dr. Czigány Tibor és Dr. Bárány Tamás

----------------------------------------------------------

Elhunyt Prof. Dr. h.c. mult. Karger-Kocsis József, a BME Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára, a BME díszdoktora, egyben a BME leghivatkozottabb kutatója

Karger-Kocsis 1950-ben született, középiskoláit a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte, ahonnan egyenes út vezetett a Budapesti Műszaki Egyetemen Vegyészmérnöki Karára, ahol 1974-ben diplomázott. 1977-ben műszaki doktori, 1983-ban kandidátusi fokozatot és 1991-ben MTA doktori címet szerzett. Első munkahelye a Műanyagipari Kutatóintézet, majd ezt követően a TAURUS Műszaki Gumigyárának főmérnöke. 1988-2009 között Németországban dolgozott, először a Hamburg-Harburgi Műszaki Egyetemen, majd 1990-től a Kaiserslauterni Műszaki Egyetemen. Ezalatt a 20 év alatt egyik fő küldetésének tekintette, hogy lehetőséget biztosítson magyar oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak külföldi projektekben, oktatási programokban való részvételben. 2009-től a BME Gépészmérnöki Karának Polimertechnika Tanszékén, illetve az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoportban dolgozott.
Kutatási területe a természetes és mesterséges polimerek és kompozitjaik tulajdonságainak javítása, vizsgálata és alkalmazása; anyagvizsgálati módszerek, technikák kidolgozása és továbbfejlesztése; mátrix/erősítőanyag határfelületi kölcsönhatások tanulmányozása, műanyag és gumi hulladékok újrahasznosítása; hibrid multifunkcionális anyagok, alakemlékező és intelligens polimerek.
Funkcionális, vagy más néven intelligensnek is nevezett polimerek terén jelentős eredményeket ért el az alakemlékező és öngyógyuló rendszerek kutatásában. Új típusú alakemlékező poliuretánokat dolgozott ki és szabadalmaztatott. Rámutatott, hogy az alakemlékező és gyógyító funkciók egyesíthetők, ha a lineáris és térhálós szerkezetű hibridgyanták kölcsönösen folytonos fázisúak mivel a termoplasztikus (lineáris) fázis lánchurkolodás révén öngyógyulásra képes. Jelentős eredményeket ért el továbbá a polimerek „zöldebbé” tétele terén is. Számos munkájában fukcionalizált növényi olajok térhálósítását, hőtani és mechanikai jellemzőik alakulását vizsgálta. Rámutatott, hogy a polimer kompozitok újrahasznosításának egyik gátja a szál/mátrix különbözőségében rejlik, amire megoldás az önerősítésű polimer kompozitok alkalmazása, amelyek a hagyományos technológiákkal újrafeldolgozhatók. Vezetésével elsőként alkalmaztak Bragg-rácsozatú optikai szálakat kompozitok előállítására szolgáló gyanták térhálósodásának, és az ennek során fellépő zsugorodásnak a vizsgálatára, számszerűsítésére. Sikerrel oldotta meg hőre keményedő vinilészter-alapú gyanták szívósságának növelését. Úttörő munkát végzett egymásbahatoló hálószerkezetű hőre keményedő gyanták morfológiai sajátságainak feltárásában.
Kiemelkedő eredményekkel rendelkezik az alap-, az alkalmazott kutatásban és az innovációban is, és ezeket célszerűen egyesíteni tudta, amit bizonyít 35 szabadalma és a 2014-ben elnyert Gábor Dénes-díja, valamint a 2016-ban elnyert Innovációs-díj.
Publikációs tevékenysége kiemelkedő, 4 szakkönyv, 50 könyvfejezet, közel 500 folyóiratcikk és számtalan meghívott vendégelőadói felkérés fémjelzi munkásságát. Szakmai munkája minőségét bizonyítja a cikkeire kapott több, mint 20.000 hivatkozás, amivel Magyarország egyik leghivatkozottabb kutatója, h-indexe: 72. Szakterületének meghatározó hazai és nemzetközi egyénisége, több egyetem díszdoktora, tucatnyi nemzetközi pályázat témavezetője, külföldi pályáztató szervezet szakértője, folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, aki előadóképes volt angol, német, francia, spanyol, olasz és orosz nyelveken. Iskolateremtő kutató, akinek 23 PhD hallgatója szerzett fokozatot, tanítványai között megtalálható cégvezető, rektor, dékán, akadémikus és Junior Prima díjas is.

Szakmai öröksége világszerte számottevő, amelyet megőrzünk és továbbviszünk.
Tanítványai:
Dr. Czigány Tibor dékán
Dr. Bárány Tamás tanszékvezető

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor