MTA-BME Kutatócsoport


József Nádor Emlékérmet kapott Czvikovszky TiborJózsef Nádor Emlékérem az Egyetem legrangosabb kitüntetése, amellyel azokat a személyeket tünteti ki a Szenátus, akiket kimagasló oktató-nevelő és tudományos munkájuk, az egyetem jó hírének növelése érdekében kifejtett tevékenységük erre érdemessé tette.

"Czvikovszky Tibornak, az MTA doktorának, aki 57 évvel ezelőtt szerzett diplomát a Műegyetemen. Hallgatóként aktív szerepet vállalt az 1956-os eseményekben, amiért eltiltották attól, hogy a Műegyetemen oktatóként hallgatókkal foglalkozhasson, ezért tudását az iparban, majd külföldön kamatoztatta, igazi világpolgár, aki 7 nyelven előadóképes. A rendszerváltás után hívták haza, tanszékvezetőként iskolát teremtett, megalapította a mai Polimertechnika Tanszéket. Az ehhez szükséges laboratóriumi háttérhez pályázatok útján több százmillió forint értékű műszereket és technológiai eszközöket szerzett be, tankönyveket írt, amelyekből ma is tanulnak a hallgatók. Számos új tantárgy kidolgozója és előadója, a Kar egyik legnépszerűbb oktatója."

A fotón (balról-jobbra): Habsburg György főherceg, prof. Dr. Czvikovszky Tibor, prof. Dr. Józsa János rektor

Szeretettel gratulálunk!

További részletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor